T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı     : B030HİG000000-5-                                                                                                                                                    …/... /2007

Konu   : Lojman başvuruları

 

 

 

………………… GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                             ………………… BAŞKANLIĞINA

               ………………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

                                      ………………… BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

 

 

            Ankara merkezinde bulunan ve tahsis işlemleri Genel Müdürlüğümüzce yürütülen lojmanlarla ilgili olarak, Kamu Konutları Yönetmeliği’nin 14. maddesi uyarınca kendisine konut tahsis edilmesini isteyenler tarafından verilecek başvuru beyannamelerinin her yıl Ocak ayı içerisinde değerlendirilerek lojman sıra cetvelinin düzenlenmesi gerektiğinden, 2008 Ocak ayı itibariyle Lojman Sıra Cetveli yeniden düzenlenecektir.

 

            Bu itibarla;

 

            1) Kendisine konut tahsis edilmesini isteyenlerin bir örneği ekte gönderilen ve http://www.higm.adalet.gov.tr/ isimli internet adresinde yayınlanan “Başvuru Beyannamesi”ni, Yönetmeliğin 14. maddesine uygun olarak doldurup, Personel Genel Müdürlüğü Açık Sicil Bürosu ile Gizli Sicil Bürosuna onaylattırarak, Konut Tahsis Komisyonuna sunulmak üzere en geç 31 Ocak 2008 günü Genel Müdürlüğümüzde olacak şekilde göndermeleri,

 

Halen lojmanda oturan ve yer değişikliği talebinde bulunanların da aynı tarihe kadar bir dilekçe ile başvurmaları, 

 

Daha önce lojman tahsisi veya yer değişikliği talebinde bulunanların da anılan tarihe kadar başvuru beyannamesi doldurmaları veya dilekçelerini yenilemeleri,

 

Gerekmektedir.

 

            2) Başvuru beyannamesinde herhangi bir eksiklik veya yanlışlık olması halinde başvurular işleme konulmayacaktır.

 

3) 31 Ocak 2008 tarihinden sonra yapılan başvurular ile başvuru beyannamesi ve yer değişikliği taleplerinde yıl içerisinde yapılacak değişiklikler o yıl için değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

            4) Anılan Yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca göreve yeniden veya ilk defa atananların konut tahsis talepleri, ataması Ocak ayı içinde yapılmış ise o yıl, aksi halde ve boş konut yok ise müteakip yılda değerlendirilecek ve puanlaması yapılacaktır.

 

            5) Başvuru beyannamesi doldurulurken veya yer değişikliği dilekçesi verilirken tercih edilecek konutun semti, merkeze uzaklığı, yüzölçümü, giriş veya üst kat oluşu, güneye cephesinin olup olmaması gibi hususların titizlikle değerlendirilmesi suretiyle talepte bulunulması hususunda gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir. Zira talebe uygun olarak lojman tahsisi yapıldıktan sonra vazgeçme dilekçesi verenlere o yılki lojman taleplerinin tamamı karşılanmadan lojman tahsisi yapılmayacaktır.

 

            6) Halen oturmakta olduğu lojmanda en az 1 yıl süreyle oturmamış olanların yer değişikliği talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

            7) Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından Urankent’te satın alınan ve halen inşaatı devam etmekte olan 192 adet lojman ile yıl içerisinde alınabilecek lojmanların teslim alınarak tahsisleri mümkün hale geldiğinde, başvuru yapılabilmesi için ayrıca duyuru yapılacağından, bu aşamada talepte bulunulmasına gerek bulunmamaktadır.

 

            Keyfiyetin ilgililere imza karşılığında tebliğ edilmesini arz/rica ederim.

 

 

 

 

                                                                                                                             Ayhan TOSUN

                                                                                                                              Hâkim

                                                                                                                              Genel Müdür

 

 

EK: Başvuru beyannamesi (1 adet)